Pårørende

Sidst opdateret den 1. april, 2020 kl. 09:42

På Kofoedsminde lægger vi stor vægt på et tæt samarbejde med de pårørende.

Som pårørende kan du opleve at have mange ubesvarede spørgsmål. Vi hjælper gerne med svar – du kan altid kontakte Kofoedsminde på telefon eller mail. Så kan vi finde en medarbejder, som kan hjælpe dig med dine spørgsmål.

Kontakt:

Tlf: 54 61 08 00

E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Det handler om beboeren

Vi er opmærksomme på, at det oftest er de pårørende, der kende beboeren bedst. Meget fungerer bedre både for beboeren, de pårørende og for os, hvis vi har et godt samarbejde.

Det grundlæggende i et pårørende-personale samarbejde er at komme til en fælles forståelse af beboerens situation, og hvordan den kan forbedres og udvikles. Det er også meget vigtigt at støtte beboeren i at holde fast i og at udbygge sit familiære og sociale netværk.

Pårørende og personale kan udveksle viden om og erfaringer med, hvad der går godt, og hvad der går skidt, og hvilke ændringer og tiltag, der kunne være hensigtsmæssige. Dette forudsætter imidlertid, at beboeren accepterer, at pårørende er inddraget i behandlingsforløbet, da beboeren til enhver tid har ret til at bestemme, hvem der får oplysninger om beboerens liv.

I de eventuelle tilfælde hvor beboeren ikke tillader, at pårørende bliver inddraget i behandlingen, vil personalet kunne give generelle informationer og oplysninger om Kofoedsminde og generel vejledning om samværet med domfældte udviklingshæmmede.

Velkommen til samarbejdet.