Pårørende

På Kofoedsminde lægger vi stor vægt på et tæt samarbejde med de pårørende. 

Som pårørende kan du opleve at have mange ubesvarede spørgsmål. Vi hjælper gerne med svar – du kan altid kontakte Kofoedsminde på telefon eller mail. Så kan vi finde en medarbejder, som kan hjælpe dig med dine spørgsmål. 

Kontakt: 

Tlf: 54 61 08 00 

Mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk 

Det handler om beboeren 

Vi er opmærksomme på, at det oftest er de pårørende, der kender beboeren bedst. Meget fungerer bedre både for beboeren, de pårørende og for os, hvis vi har et godt samarbejde. 

Basis for et godt samarbejde er at komme til en fælles forståelse af beboerens situation, og hvordan den kan forbedres og udvikles. Det er også meget vigtigt at støtte beboeren i, at holde fast i, og udbygge sit familiære og sociale netværk. 

Pårørende og personale kan udveksle viden- og erfaringer om, hvad der går godt og skidt, hvilke ændringer og tiltag, der kunne være hensigtsmæssige. Dette forudsætter imidlertid, at beboeren accepterer, at pårørende er inddraget i behandlingsforløbet. Beboeren har ret til at bestemme, hvem der får oplysninger om beboerens liv. 

Hvis beboeren ikke tillader, at pårørende bliver inddraget, vil personalet kunne give generelle informationer og oplysninger om Kofoedsminde og generel vejledning om samværet med domfældte udviklingshæmmede. 

Velkommen til samarbejdet. 

Skriv til os

54 61 08 00