Rettigheder

Denne tekst er en bearbejdet udgave af Socialstyrelsens pjece ”Når du er sigtet eller har en dom. Til personer med nedsat funktionsevne.”

Du skal have støtte

Personalet skal støtte dig, så du ikke gør noget, du ikke må.

Når du er sigtet eller har en dom, har du stadig ret til at bestemme meget selv. Og den ret skal personalet respektere. Derfor skal personalet også støtte dig til at kunne bestemme over dit eget liv, klare mest muligt selv og at lære nyt.

Du kan ikke bestemme alt selv

Men når du er sigtet eller har en dom, så er det ikke alt, du kan bestemme selv.

Personalet skal støtte dig til at vælge et liv uden kriminalitet. De skal hjælpe dig, så du ikke igen gør noget, du kan blive straffet for.

Personalet skal også hjælpe dig, så du ikke bryder de ordens- og sikkerhedsregler, der er, der hvor du bor.

Du skal være i fred med din advokat, værge eller bistandsværge

Når du taler med din advokat, værge eller bistandsværge, må personalet ikke se og høre med.

Din mobil eller internet

Du må ikke bruge din mobil eller din computer til at gøre noget ulovligt eller genere andre.

Det betyder, at du som eksempel ikke må bruge din mobil eller din computer til:

  • at få kontakt med børn eller genere andre
  • at få fat på ting, der er ulovlige, f.eks. våben, hash eller børnepornografi
  • at få fat på ting, som du ikke må eje, fordi du kan gøre noget ulovligt med dem, f.eks. sætte ild til noget

Her kan personalet se med på mobil eller internet

Hvis personalet opdager eller får mistanke om, at du på denne måde gør noget, du ikke må, så kan de få lov til at se og høre med, når du bruger din mobil eller computer.

Personalet må tage din mobil eller computer

Personalet får lov til at tage din mobil eller computer fra dig, hvis du f.eks. forhindrer personalet i at se eller høre, hvad du laver med telefonen eller computeren – eller bruger mobilen eller computeren til noget, du ikke må.

Undersøge din bolig

Får personalet mistanke om, at du har noget i din lejlighed, dit værelse eller på dig, som du ikke må, f.eks. knive, tændstikker, hash eller børnepornografi, så må personalet få lov til at se alle dine ting igennem.

Personalet skal altid være mindst to sammen, når de undersøger, hvad du har på dig, f.eks. i dine lommer, i en taske eller andre steder.

Personalet skal også være mindst to sammen, hvis de undersøger din lejlighed eller dit værelse.

Personalet må ikke bruge magt, når de vil undersøge

Personalet må ikke bruge magt over for dig, når de skal se, hvad du har på dig, eller hvad du har i din lejlighed eller dit værelse. Men hvis du ikke vil samarbejde, kan personalet bede politiet hjælpe til.

Personalet kan tage dine ting

Hvis personalet opdager, du har ting, du ikke må have, så kan de få lov til at tage dem fra dig.

Finder de ud af, at du f.eks. har våben, hash eller børnepornografi, så må de tage disse ting med sig.

Vil du sætte ild i noget, så må de tage din lighter eller dine tændstikker.

Du skal have at vide, hvad personalet tager

Du skal vide, hvad det er, personalet tager. Og du skal have en liste over det, de har taget.

Når personalet laver et indgreb

De ting, som personalet kan få lov til at gøre, kaldes et indgreb. Det er altså et indgreb, når personalet:

  • forhindrer dig i at bruge din mobil eller computer til noget, du ikke må se efter,
  • undersøger hvad du har i din lejlighed eller på dig
  • tager ting fra dig
  • låser dig inde

Personalet skal skrive ned, når de laver et indgreb

Når personalet har lavet et indgreb, skal de altid skrive om det, der er sket, med det samme.

Du har ret til at få din mening med

Personalet skal også høre din mening. De skal spørge, hvad du mener om det, der skete.

Du har ret til at fortælle om din mening. Og personalet skal skrive din mening ned

Du kan klage

Oplever du, at personalet har handlet forkert eller de har misforstået dig, så har du ret til at klage direkte til forstanderen.

Når du klager, får du tjekket om kommunens beslutning om, at personalet må foretage et indgreb, var rigtig. Du får tjekket, om personalet f.eks. havde lov til at se, hvad du havde på dig, eller til at fjerne nogle af dine ting fra dig. Eller om de havde lov til at låse dig inde om natten.

  • Du kan altid klage direkte til forstanderen.
  • Du kan klage ved at sige til lederen eller personalet, at du vil klage, og de er forpligtet til at hjælpe dig med at få en aftale med forstanderen.
  • Du kan klage ved at skrive til din kommune, at du vil klage, og personalet er forpligtet til at hjælpe dig med det.

Du har ret til at få hjælp til at klage

Har du brug for hjælp til at klage, skal kommunen sørge for, at der er nogen, der kan hjælpe dig. Det kan være nogen i din familie, en fra personalet eller andre, som du kender. Du kan også få din bistandsværge eller værge til at hjælpe dig.

Hvis andre, som ikke er din værge, klager for dig, skal du give dem en fuldmagt. Du skal skrive under på, at de må klage for dig.

Har du en værge, kan værgen klage.

Personalet må ikke blive sure over din klage

Når du klager, må personalet ikke blive sure på dig. Kommunen og personalet, hvor du bor, skal respektere, at du bruger din ret til at klage.

Skriv til os

54 61 08 00