Årshjul Kometen

Sidst opdateret den 1. oktober, 2021 kl. 11:44

Årsplan:

På Udviklingscentret tilbydes der udover beskæftigelse, også aktivitets – og samværstilbud for Kofoedsmindes borgere flere gange om året. Aktiviteter og samværstilbud er bl.a. løbende fisketure, sejltur, påsketurnering, sommerfest for borgere og pårørende, spil-dansk koncert samt julefest for borgere og pårørende.

Indflydelse og medbestemmelse:

På Udviklingscentret afholdes der et månedligt beboermøde, alle borgere der er indskrevet på Kofoedsminde er inviteret. Beboermødet tager udgangspunkt i nye tiltag og processer på Kofoedsminde, samt regler og spørgsmål der vedrører beskæftigelsestilbuddet. Borgerne har mulighed for at stille spørgsmålstegn til eksisterende praksis, samt komme med forslag til nye tiltag – disse forslag tages altid meget seriøst, og der arbejdes hen mod at borgernes forslag i så høj grad som muligt, imødekommes. Når du som borger er visiteret til beskæftigelse jf. § 103 i lov om social service, har du meget stor indflydelse på hvilket værksted du er tilknyttet, hvilke tilvalgsfag du er tilknyttet samt hvilke arbejdsopgaver du udfører.