Årshjul Kometen

Årsplan:

På Kometen tilbydes der udover beskæftigelse, også aktivitets – og samværstilbud for Kofoedsmindes beboere flere gange om året. Aktiviteter og samværstilbud er bl.a. løbende fisketure, sejltur, påsketurnering, sommerfest for borgere og pårørende, spil-dansk koncert samt julefest.

Indflydelse og medbestemmelse:

På Kometen afholdes der et månedligt beboermøde, alle beboere der er indskrevet på Kofoedsminde er inviteret. Beboermødet tager udgangspunkt i nye tiltag og processer på Kofoedsminde, samt regler og spørgsmål der vedrører beskæftigelsestilbuddet. Beboerne har mulighed for at stille spørgsmålstegn til eksisterende praksis, samt komme med forslag til nye tiltag – disse forslag tages altid meget seriøst, og der arbejdes hen mod at beboernes forslag i så høj grad som muligt, imødekommes. Når du som beboer er visiteret til beskæftigelse jf. § 103 i lov om social service, har du meget stor indflydelse på hvilket værksted du er tilknyttet, hvilke tilvalgsfag du er tilknyttet samt hvilke arbejdsopgaver du udfører.

Skriv til os

54 61 08 00