Beboere

Sidst opdateret den 1. april, 2020 kl. 09:28

Som beboer på Kofoedsminde har du flere forskellige muligheder for aktiviteter, eller motion – enten alene eller sammen med andre.

Du kan vælge at være helt dig selv, og benytte de muligheder der er i din lejlighed: Se fjernsyn, høre radio eller bruge din computer. Har du mere lyst til at være sammen med andre, kan du f.eks. spille spil med de andre beboere eller se fjernsyn sammen.

Kofoedsmindes udviklingscenter er åben i dagtimerne fra mandag til fredag. Her kan du tegne, male og lave kreative ting. Der er også et værksted med musik og medier, hvor du både kan spille og lave plakater. Har du lyst til håndværk, er der et smedeværksted, et snedkerværksted og et brændehold.

Visionen for Udviklingscentret er at tilbyde vores borgere beskæftigelse, undervisning og aktiviteter der fremmer; faglige -og sociale færdigheder, selvhjulpenhed samt at livskvaliteten hos den enkelte borger øges. Beskæftigelse og undervisning tager udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og aktiviteterne tilpasses individuelt.

På vores skole kan du øve læsning og stavning, matematik eller noget andet, du gerne vil forbedre.

Kofoedsminde har gode udendørs motionsredskaber og et dejligt lyst indendørs motionscenter. Der er en god fodboldbane, og hver mandag er der fælles boldspil for alle, der har lyst. Vi spiller også krolf, svømmer, træner fodbold og meget andet.

Du kan få hjælp, hvis du f.eks. har sukkersyge, har astma eller andet, og du derfor skal have råd og vejledning til motion og kost.