Aktiviteter efterår og vinter 2019

Sidst opdateret den 5. december, 2019 kl. 15:39

I løbet af de sidste måneder er det norsk, danske forskningsprojekt om, “Arbejdskultur og arbejdsidentitet hos ansatte på afdelinger for domfældte udviklingshæmmede”  rykket frem mod afslutningen af første del. Vi er netop nu i gang med, at lægge sidste hånd på analysen, og forventer af indsende en fælles artikel til et internationalt anerkendt tidsskrift i løbet af første kvartal 2020.

Når artiklen er publiceret vil den blive lagt her på siden, men lige nu og her kan vi løfte sløret for at et af de mest interessante fund handler om nogle af de konsekvenser det har, at vi i Danmark har feltet domfældte udviklingshæmmede underlagt en socialfaglig paradigme, mens det i Norge hører under et sundhedsfagligt paradigme. Men mere om det senere.

Valideringen af BVC er også i fuld gang. I disse dage bliver data fra de sidste to års BVC registreringer behandlet af Jacob Hvidhjelm fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. Vi forventer at resultaterne af denne undersøgelse, vil være tilgængelige i den første halvdel af 2020.

Projektet om Beboernes Stemme har ligget lidt stille de sidste par måneder. Der har været mange opgaver inder over, ikke mindst Fælles Praksis, så BS har måtte vente lidt. Men jeg forventer, at der atter kommer gang i dette projekt – et projekt der ligger mig meget på sinde at få udført – så også det vil ligge klart i løbet af den første halvdel af 2020. Så tre forskningsprojekter forventes afsluttet i løbet af 2020.

Så har vi været ude og fortælle om Kofoedsmindes forskning både i Danmark og Norge. I Danmark har jeg været oplægsholder ved UC-NUVO konferencen i Middelfart sidst i september, hvor jeg præsenterede min afhandling Mellem Topstyring og Improvisation.

I november var vi en tur til fagkonference i Hell nær Trondheim, hvor min afhandling også blev luftet, og samtidigt havde vi et oplæg sammen med vores norske kolleger hvor vi præsentere de foreløbige fund i vores fælles projekt.

Mange hilsner Søren Holst

sho@regionsjaelland.dk