Afslutningsseminar med DEFACTUM

Sidst opdateret den 23. februar, 2022 kl. 13:42

Fælles Praksis er fortsat i gang med at blive udrullet på Kofoedsminde som dén socialpædagogiske praksis vi har besluttet for fremtiden.
Fra begyndelsen har der været stor interesse for at følge udviklingen og derfor har Region Sjælland tilknyttet konsulenthuset Defactum fra Århus til at evaluere og følge op på den implementeringsproces vi har været igennem i de seneste år. Dette tiltag er en del af Social afdelingens forskningsinitiativer. Der har løbende været arrangeret seminarer på Kofoedsminde hvor resultater, tendenser og forskningsdata er blevet præsenteret og debatteret.
Vi er nu nået så langt, at Defactum afholder endnu et seminar d. 9. marts, hvor der præsenteres friske perspektiver på udviklingen af Fælles Praksis. Defactum har gennem processen fulgt de afdelinger, som var de første til at udfolde introduktionen af Fælles Praksis, og derfor er de medarbejdere, som har været med i hele seminarprocessen også inviteret med til at deltage i dette seminar.