Velkommen til kofoedsminde

Kofoedsminde er en specialinstitution for voksne udviklingshæmmede og den eneste af sin art i Danmark.

Aktuelt huser Kofoedsminde omkring 70 beboere, som har fået en dom, eller som er idømt en foranstaltning i et åbent eller sikret miljø.

Læs mere